Pin: Password:
L2 Essential Skills Wales in Communication

This learning programme provides basic communication skills for all learners beginning a profession in the motor industry.

The qualification covers the basic communication requirements for the motor industry. You will show that you can:

  • Take part in a group discussion
  • Read and summarise at least two documents 
  • Give a short talk 
  • Write two types of document, each giving different information

The qualification is assessed by portfolio.

For further information and advice you can contact an IMIapproved centre.


Cyf. y Cymhwyster: SHC Cyfathrebu Lefel 2

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn darparu sgiliau cyfathrebu sylfaenol i bob dysgwr sy'n cychwyn proffesiwn yn y diwydiant moduron.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r gofynion cyfathrebu sylfaenol ar gyfer y diwydiant moduron. Byddwch yn dangos eich bod yn gallu:

  • Cymryd rhan mewn trafodaeth grwp
  • Darllen a chrynhoi o leiaf dwy ddogfen
  • Rhoi sgwrs fer
  • Ysgrifennu dau fath o ddogfen, gyda'r naill a'r llall yn rhoi gwybodaeth wahanol

Asesir y cymhwyster yn ôl y portffolio.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, gallwch gysylltu ag un o ganolfannau cymeradwy IMI.

 


View this qualification on the Register of Regulated Qualifications