Pin: Password:
L2 Essential Skills Wales in Application of Number

This learning programme provides basic numerical skills for all learners beginning a profession in the motor industry.

The qualification covers the basic numerical requirements for the motor industry.

You will show that you can:

  • Interpret information from two sources 
  • Carry out and check calculations 
  • Interpret the results of your calculations and present your findings

The qualification is assessed by portfolio.

For further information and advice you can contact an IMI approved centre.

 


 

Cyf. y Cymhwyster: SHC Cymhwyso Rhif Lefel 2

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn darparu sgiliau rhifiadol sylfaenol i bob dysgwr sy'n cychwyn proffesiwn yn y diwydiant moduron.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r gofynion rhifiadol sylfaenol ar gyfer y diwydiant moduron.

Byddwch yn dangos eich bod yn gallu:

  • Dehongli gwybodaeth o ddwy ffynhonnell
  • Gwneud cyfrifiadau a'u gwirio
  • Dehongli canlyniadau eich gwaith cyfrifo a chyflwyno'ch canfyddiadau
  • Asesir y cymhwyster yn ôl y portffolio

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, gallwch gysylltu ag un o ganolfannau cymeradwy IMI.

 


 View this qualification on the Register of Regulated Qualifications