Pin: Password:
L1 Essential Skills Wales in Information and Communication Technology

This learning programme provides very basic ICT skills for all learners beginning a profession in the motor industry.

The qualification covers the basic ICT requirements for the motor industry:

  • Find, enter, explore and develop relevant information
  • Present information, including text, images and numbers, using appropriate layouts and save information 
  • The qualification is assessed by portfolio.

For further information and advice you can contact an IMI approved centre.

 


Cyf. y Cymhwyster: SHC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Lefel 1

 

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn darparu sgiliau TGCh sylfaenol iawn i bob dysgwr sy'n cychwyn proffesiwn yn y diwydiant moduron.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r gofynion TGCh sylfaenol ar gyfer y diwydiant moduron:

  • Canfod, mewnbynnu, chwilio am a datblygu gwybodaeth berthnasol
  • Cyflwyno gwybodaeth, sy'n cynnwys geiriau, lluniau a rhifau, gan ddefnyddio gosodiadau priodol a chadw'r wybodaeth
  • Asesir y cymhwyster yn ôl y portffolio.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, gallwch gysylltu ag un o ganolfannau cymeradwy IMI.

 


View this qualification on the Register of Regulated Qualifications