Pin: Password:
L1 Essential Skills Wales in Communication

This learning programme provides very basic communication skills for all learners beginning a profession in the motor industry.

The qualification covers the basic communication requirements for the motor industry. You will show that you can:

  • Take part in discussions 
  • Read and obtain information 
  • Write different types of documents
  • The qualification is assessed by portfolio.

For further information and advice you can contact an IMI approved centre.

 


Cyf. y Cymhwyster: SHC Cyfathrebu Lefel 1

 

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn darparu sgiliau cyfathrebu sylfaenol iawn i bob dysgwr sy'n cychwyn proffesiwn yn y diwydiant moduron.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r gofynion cyfathrebu sylfaenol ar gyfer y diwydiant moduron. Byddwch yn dangos eich bod yn gallu:

  • Cymryd rhan mewn trafodaethau
  • Darllen a chael gafael ar wybodaeth
  • Ysgrifennu gwahanol fathau o ddogfennau

Asesir y cymhwyster yn ôl y portffolio.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, gallwch gysylltu ag un o ganolfannau cymeradwy IMI.

 


View this qualification on the Register of Regulated Qualifications