Pin: Password:

Other Life Skills

Other Life Skills

  • Essential Skills Wales / Sgiliau Hanfodol Cymru
  • Core Skills

Essential Skills Wales (ESW) / Sgiliau Hanfodol Cymru

ESW consists of Communication, Application of Number and ICT.

They are suitable for those undertaking an Apprenticeship with an Essential Skills requirement. They are achieved on a full or part time basis at an IMI approved centre or by additional training, if necessary. Typically the required level is completed within an academic year.

Sgiliau Hanfodol Cymru yw Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

I bwy maen nhw'n addas? I'r bobl hynny sy'n gwneud Prentisiaeth lle mae Sgiliau Hanfodol yn ofyniad.

Sut ydych chi'n ennill y cymwysterau yma?  Drwy eu hastudio'n llawn neu'n rhan amser mewn canolfan sydd wedi'i chymeradwyo gan IMI drwy hyfforddiant ychwanegol, os yw hynny'n angenrheidiol.  Fel arfer, mae'r lefel ofynnol wedi'i chyrraedd o fewn blwyddyn academaidd.

Core Skills

Cover the skills used in jobs and industry and include: communication (reading, writing and speaking), numeracy (using numbers in measurement and graphical format) and ICT. Core Skills form part of the Apprenticeship framework.

They are suitable for those undertaking an Apprenticeship with a Core Skills requirement. They are achieved on a full or part time basis at an IMI approved centre or by additional training, if necessary. Typically the required level is completed within an academic year.